Żłobek Park Reduta

Rozwijanie umiejętności komunikacji – żłobek Park Reduta 

Dzieciom objętym wysokiej jakości opieką przedszkolną łatwiej jest przejść do zorganizowanego środowiska przedszkolnego. Nauczyciele i opiekunowie w przedszkolach wykorzystują zabawę i inne angażujące zajęcia, aby wprowadzić podstawowe pojęcia alfabetu i cyfr. Pomoże to Twojemu dziecku przystosować się do formalnej edukacji.

Stopniowe wprowadzanie koncepcji niezależności 

Uczestnictwo w wysokiej jakości przedszkolu pomaga dzieciom rozwinąć niezależność w młodym wieku. W przedszkolu dzieci muszą przyzwyczaić się do tego, że nie mają w pobliżu swoich rodziców ani żadnego dorosłego członka rodziny. Nie będą mogli polegać na nikim innym poza swoimi nauczycielami i sobą. Otrzymają proste zadania i czynności, które będą dalej zachęcać do ćwiczenia niezależności, takie jak organizowanie zabawek, zakładanie skarpetek i tak dalej.

Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość zabawy i spotkań towarzyskich z innymi dziećmi w ich wieku. Umiejętność pracy z innymi pokazuje im, jak lepiej się zachowywać i uczy, jak stać się członkami zespołu. Uczą się, jak dobrze się dzielić, bawić i uczyć razem, podczas gdy pojawiają się ich osobowości i rozwijają się umysły.

Lepszy rozwój poznawczy

Uczestnictwo w wysokiej jakości ośrodkach opieki nad dziećmi, które koncentrują się na szeroko zakrojonej interakcji opiekun/dziecko, działania wzmacniające funkcje poznawcze wykazały, że zdolności poznawcze dziecka rozwijają się dalej niż w innym przypadku. Istnieją badania, które pokazują, że nastolatkowie, którzy uczęszczali do wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi w latach przedszkolnych, mieli wyższe zdolności poznawcze i wyniki w nauce niż ci, którzy tego nie robili. Co więcej, trzydziestoletnie badanie przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że dzieci w wieku przedszkolnym, które uczęszczały do ​​ośrodków dobrej jakości opieki nad dziećmi, czterokrotnie częściej uzyskiwały dyplom ukończenia studiów wyższych. Profesjonalny personel opieki nad dziećmi jest przeszkolony, aby wspierać i zachęcać dziecko do przejścia na kolejny etap rozwoju – to podejście połączone z praktycznymi działaniami, które zachęcają do stosowania liczb i rozpoznawania kolorów.

Lepsze umiejętności socjalizacji z rówieśnikami

Jedną z wielkich korzyści spędzania czasu w grupie we wczesnym dzieciństwie jest to, że dzieci uczą się od najmłodszych lat, jak odnosić się do innych. Dzieci mogą czerpać pełne korzyści ze spędzania czasu ze sobą w bezpiecznym, zorganizowanym środowisku, w którym istnieją wyraźne granice.