Odprawa celna

W procesie transportu międzynarodowego i spedycji procedury celne odgrywają jedną z najbardziej podstawowych ról. Towar przewożony przez granice musi zostać zarejestrowany i sprawdzony przez odpowiednie organy, według ustalonych przez prawo celne procedur i umów międzynarodowych. Organy celne mają za zadanie sprawdzić, czy towar dopuszczony jest do obrotu pomiędzy poszczególnymi krajami. Odprawa celna dotyczy zarówno transportu lądowego, morskiego, jak i lotniczego. 

Kiedy odbywa się odprawa celna?

Handel pomiędzy Polską, a krajami spoza Unii Europejskiej obwarowany jest zasadami ustalonymi w Unijnym Kodeksie Celnym, który obowiązuje od 1 maja 2016 roku. Unijny Kodeks Celny stworzony został według rozporządzenia opracowanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej z 9 października 2013 roku (nr 952/2013). Według Unijnego Kodeksu Celnego odprawy celnej dokonuje się zarówno w przypadku importu, jak i eksportu towarów.

Oznacza to, że odprawa celna obejmuje zarówno towary sprowadzane z krajów spoza Unii Europejskiej, jak i te przewożone z Polski poza granice Państwa, w celu handlu z krajami niewchodzącymi w skład UE.

Odprawy celnej dokonuje się również w przypadku handlu pomiędzy Polską, a krajami takimi jak Malta lub Wyspy Kanaryjskie, z uwagi na różnice w sposobie rozliczania podatków, poza tym na terenie Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ towarów – prawo dotyczące cła i podatków dotyczy całej UE.

Odprawa celna – rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów odprawy celnej. Odprawa celna czasowa dotyczy towarów wyprowadzanych poza granice państwa na krótki okres, na przykład targi lub wystawy. Odprawa celna ostateczna wiąże się z towarami wywożonymi w celu handlu lub docelowego transportu, bez powrotu do kraju. Z odprawą celną odroczoną mamy do czynienia wtedy, gdy towar z różnych powodów nie może  być odprawiony przez dany urząd celny i oczekuje na odprawę przez inną instancję.

Odprawa celna może nastąpić w sposób uproszczony lub zwykły. Odprawa uproszczona dotyczy firm, które uznawane są za godne zaufania (na przykład przedsiębiorstwa państwowe) lub w wyjątkowych przypadkach, gdy niekompletne zgłoszenie celne nie przekreśla możliwości eksportu lub importu towaru. 

Podczas odprawy zwykłej wymagane są wszystkie wspomniane wcześniej etapy podstawowe.

Gdzie i jak sprawnie przeprowadzać odprawę celną?

Odprawa celna dokonywana jest w siedziby firmy lub miejscu załadunku towarów do eksportu.

Profesjonalna obsługa celna rusak.pl pomaga sprawnie przejść przez procedury celne, dostarczyć wszystkie potrzebne dokumenty i zminimalizować konieczność udziału klienta w procesie, zapewniając spokój i możliwość zajęcia się pozostałymi kwestiami dotyczącymi jego biznesu.