Notariusz Katowice cennik

Notariusz Katowice cennik – oto dlaczego powinieneś go zatrudnić

Jeżeli notariusz przyjedzie do Ciebie, to będzie mógł lepiej przeanalizować otoczenie. Głównym zadaniem notariusza jest uwierzytelnianie dokumentów w celu zapobieżenia wszelkiego rodzaju oszustwom. I będą w stanie zrobić to znacznie lepiej, jeśli przyjdą do ciebie. Zrozumieją, w jakim środowisku się znajdują, jakie strony są w to zaangażowane i przejdą przez proces weryfikacji znacznie sprawniej niż zwykle.

Łatwość zawarcia umowy

Zatrudnienie notariusza ułatwia zawarcie umowy. Dzieje się tak, ponieważ nie tylko stemplują dokumenty, ale także zapewniają autentyczność podpisów na dokumentach, co chroni Twoją firmę przed wszelkimi konsekwencjami prawnymi. Notariusz jest jednak odpowiedzialny jedynie za zapewnienie autentyczności podpisów na dokumentach prawnych, a nie za treść dokumentów prawnych. Za przygotowanie dokumentów i upewnienie się, że ich treść jest aktualna, odpowiada Twój pełnomocnik. Dowiedz się więcej: http://www.notariusz-ligota.pl/oplaty-i-bezplatne-porady.html.

Notariusze powinni być obecni tylko podczas podpisywania i upewnić się, że osoba, której nazwisko widnieje na umowie, to rzeczywiście ta sama osoba, która ją podpisała. Zapewniają również, że podpisujący jest świadomy treści dokumentu i podpisuje go z własnej woli, a nie pod przymusem.

Zapobieganie oszustwom

Zapobieganie oszustwom jest bardzo ważne podczas podpisywania dokumentów prawnych, a wykwalifikowany agent podpisujący może z łatwością zapobiec wszelkim oszukańczym działaniom podczas podpisywania takich dokumentów. Nie tylko poproszą o dowód tożsamości jako dowód tożsamości, ale także zadają pytania w celu ustalenia tożsamości osoby podpisującej oraz intencji. Ponadto, ponieważ kserokopii dokumentu nie można poświadczyć notarialnie, agent podpisujący pomaga upewnić się, że podpisywane dokumenty są oryginalne, a osoba podpisująca nie znajduje się pod przymusem, jak wspomniano wcześniej.

Notariusz występuje jako bezstronny świadek przy podpisywaniu, w związku z czym notariusze nie powinni poświadczać notarialnie dokumentów zawierających treści, które mogą być interpretowane jako konflikt interesów. Pomaga to zwiększyć zaufanie do obu stron, ponieważ daje pewność, że neutralna strona trzecia będzie nadzorować proces bez uprzedzeń. Notariusz, który faworyzuje którąkolwiek ze stron, ponosi odpowiedzialność za błąd w sztuce. Jeśli prowadzisz firmę, w której codziennie zawierasz wiele umów, rozsądnie jest zatrudnić wykwalifikowanego notariusza lub zlecić mobilne usługi notarialne.