Nici medyczne wchłanialne i niewchłanialne

Jednym z podstawowych wyrobów medycznych stosowanych w chirurgii są nici. Wyróżnia się zarówno nici wchłanialne, jak i niewchłanialne. To one umożliwiają skuteczne i profesjonalne opatrywanie ran. Warto więc dowiedzieć się o nich czegoś więcej.

Nici chirurgiczne wchłanialne

Jeśli chodzi o nici chirurgiczne wchłanialne, dzieli się je na naturalne i syntetyczne. Te drugie tworzone są z kwasu hydroksyoctowego, kwasu poliglikolowego oraz polidioksanonu. Są one dostępne w formie bezbarwnej i niebieskiej. Z biegiem czasu nici te całkowicie zmniejszają swoją masę i tracą swoją rozciągliwość. Następnie ulegają degradacji, po czym zostają wchłonięte. Stosuje się je najczęściej w tych miejscach, w których bardzo ważne jest długotrwałe zespolenie tkanek.

Nici chirurgiczne niewchłanialne

Z kolei nici niewchłanialne nie ulegają degradacji i nie podlegają przemianie. Po około 7 dniach trzeba je koniecznie usunąć. Nici te tworzone są z surowców naturalnych – jedwab, len czy też syntetycznych – poliamid, monofil, metal. Są dostępne w kolorze czarnym i niebieskim.

Podsumowanie

Zastosowanie nici chirurgicznych jest bardzo szerokie. Na ich wybór też nie można narzekać. To, w którym momencie trzeba zastosować nici wchłanialne, a w którym niewchłanialne zależy od tego, jakie tkanki i w jakim miejscu trzeba je zszyć. Poza tym zależy to również od tego, jak długo powinny być one zszyte. Jeśli dłużej niż 7 dni, to stosuje się nici wchłanialne. Te drugie do 7 dni trzeba usunąć. Dziś są łatwo dostępne dla chirurgów. Punkty opieki medycznej zaopatrywane są zwykle przez największe hurtownie.