Detoks narkotykowy

Na czym polega detoks narkotykowy?

Kiedy ktoś jest uzależniony od narkotyków, często musi przejść proces detoksykacji, jako ważny pierwszy krok w wyzdrowieniu z uzależnienia. Opiera się na zasadzie, że ktoś, kto jest fizycznie chory, będzie miał trudności z uporaniem się z podstawowymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Dlatego celem detoksu jest zajęcie się fizyczną stroną uzależnienia jako pierwszym krokiem, tak aby pacjenci byli przygotowani do zajęcia się psychologicznymi cechami ich uzależnienia, w ramach intensywnego programu leczenia uzależnień.

Zrozumienie koncepcji detoksu narkotykowego

Detoks to proces, w którym wszelkie ślady narkotyków są usuwane z organizmu, zapewniając, że dana osoba jest stabilna fizycznie i gotowa do rozpoczęcia terapii w celu przezwyciężenia nałogu. Nie zawsze jest to element leczenia uzależnień, ale często jest oczekiwany przy wchodzeniu na rehabilitację.

Uzależnienie od narkotyków powoduje, że ludzkie ciała przyzwyczajają się do posiadania tych substancji w swoim systemie. Kiedy te substancje są stopniowo redukowane i usuwane podczas detoksu, mózg będzie musiał przystosować się do nagłego spadku tych substancji. Zwykle powoduje to, że ludzie doświadczają zestawu nieprzyjemnych objawów zwanych „objawami odstawienia”.

Proces detoksykacji ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu objawów odstawienia i uczynienie tego doświadczenia tak bezpiecznym i komfortowym, jak to tylko możliwe. Najskuteczniejszą formą detoksu jest taka, która jest wspomagana medycznie i wspierana przez przeszkolonych specjalistów. Zwykle dzieje się to w specjalistycznym ośrodku detoksykacji lub placówce, pod opieką lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Próba detoksykacji na własną rękę rzadko kończy się sukcesem i jest prawdopodobne, że ludzie doświadczą niepotrzebnych objawów odstawienia i straci motywację przez wiele nieudanych prób.

Co dzieje się w trakcie detoksykacji? 

Pierwszym krokiem w medycznie wspomaganym detoksie jest przeprowadzenie przez pacjentów dokładnej oceny medycznej w celu zbudowania dokładnego obrazu ich indywidualnych potrzeb. Podczas tej oceny ekspert zbierze informacje na temat historii medycznej pacjenta oraz szczegóły dotyczące jego uzależnienia i wykorzysta je do opracowania spersonalizowanego planu detoksykacji.

Ważne jest, aby zrozumieć, że każda osoba doświadcza detoksu w wyjątkowy sposób, a każdy nowy detoks jest zupełnie inny, niezależnie od tego, czy ktoś przechodził już wcześniej detoks.