Kontrola zagęszczenia gruntów i nadzór geologiczny

Aqua Soil zajmuje się badaniem stanu gruntów wykorzystując nowoczesne metody w zależności od rodzaju gruntu. Firma od lat prowadzi doradztwo i badania geotechniczne i geologiczne, między innymi badania płyta dynamiczna. Aqua Soil jako profesjonalna firma z uprawnieniami gwarantuje swoim klientom nadzór nad pracami wiertniczymi i odbiór podłoża gruntowego. Każdy klient może liczyć na doradztwo w zakresie posadowienia obiektów inżynierskich, budynków czy dróg. Aqua Soil działa nietuzinkowo ale skutecznie. Wykonuje wiercenia rdzeniowe, sznekowe i sondą rdzeniową RKS aby jak najdokładniej przebadać grunt na którym mają być zrealizowane inwestycje. Badania płytą dynamiczną wykonywane są w ramach kontroli zagęszczenia gruntów. Aqua Soil oprócz prac związanych z obsługą geologiczną w swojej ofercie posiada także usługi takie jak uzyskanie koncesji na wydobycie kruszywa czy obsługa systemów zakładowej kontroli produkcji. Aqua Soil to gwarancja konkurencyjnych cen i profesjonalizmu.